நாம் உலக 1983 இருந்து வளர்ந்து உதவ

அண்டர்கிரவுண்ட் விண்வெளி அலங்கார சுவர் Lining திட்ட

திட்ட பெயர்

Guangzhou Modiesha Tunnel

திட்ட அறிமுகம்

Located in Yuejiang Road, Haizhu District, Guangzhou, Moshasha Tunnel is an east-west municipal tunnel connecting Guangzhou Tower and Canton Fair.

Philigreen தயாரிப்பு

Inorganic Pre-Coated Board

விண்ணப்ப அளவு

5800 square meter(m2)

திட்ட பெயர்

Jishou Jianshen Slope Tunnel

திட்ட அறிமுகம்

It has a total length of 1,370 meters, a tunnel construction limit of 9.5 meters, and a tunnel height of 4.5 meters. It is a long rocky tunnel.

Philigreen தயாரிப்பு

Steel Laminated Board

விண்ணப்ப அளவு

6500 square meter(m2)WhatsApp Online Chat !