நாம் உலக 1983 இருந்து வளர்ந்து உதவ

மருத்துவமனையில் சுத்தமான சுவர் Lining திட்டம்

திட்ட பெயர்

வடகிழக்கு சர்வதேச மருத்துவமனையில்

திட்ட அறிமுகம்

வடகிழக்கு சர்வதேச மருத்துவமனையில் ஷேனிாங் யின் "13 ஐந்தாண்டுத் திட்டம்" ஒரு முக்கிய திட்டம் உள்ளது சீனா Zhongyi குழு மூலம் முதலீடு கட்டப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனையில் திட்டம் மருத்துவம், கற்பித்தல், அறிவியல் ஆராய்ச்சி, நோய் preventions, சுகாதார பாதுகாப்பு, புனர்வாழ்வு, முதலுதவி, மற்றும் ஹெலிகாப்டர் விநியோக சேவை முதலியன செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து திட்டம் Sige வடகிழக்கில் மிகப் பெரியது.

Philigreen தயாரிப்பு

மரம் உலோகத்தை பலகை

விண்ணப்ப அளவு

150,000 சதுர மீட்டர் (மீ 2)WhatsApp Online Chat !