ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ 1983 ರಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯ

ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

Guangzhou Modiesha Tunnel

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪರಿಚಯ

Located in Yuejiang Road, Haizhu District, Guangzhou, Moshasha Tunnel is an east-west municipal tunnel connecting Guangzhou Tower and Canton Fair.

Philigreen ಉತ್ಪನ್ನ

Inorganic Pre-Coated Board

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಮಾಣ

5800 square meter(m2)

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

Jishou Jianshen Slope Tunnel

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪರಿಚಯ

It has a total length of 1,370 meters, a tunnel construction limit of 9.5 meters, and a tunnel height of 4.5 meters. It is a long rocky tunnel.

Philigreen ಉತ್ಪನ್ನ

Steel Laminated Board

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಮಾಣ

6500 square meter(m2)WhatsApp Online Chat !