យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

គម្រោងជញ្ជាំងបន្ទាត់មហាផ្ទៃ

ឈ្មោះគម្រោង

ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្វាងចូវ Baiyun

គម្រោងសេចក្តីផ្តើម

វាជាផ្នែកមួយនៃព្រលានយន្តហោះផ្លូវចេញចូលធំបីជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ប្រទេសចិនព្រលានយន្តហោះធំរបស់ពិភពលោកទាំង 100 ។

ផលិតផល Philigreen

ដក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាមុន coated

បរិមាណនៃកម្មវិធី

10.000 ម៉ែត្រការ៉េ (2)WhatsApp Online Chat !