અમે વિશ્વ 1983 થી વધતી મદદ

અંડરગ્રાઉન્ડ જગ્યા શણગારાત્મક વોલ લાઇન પ્રોજેક્ટ

પ્રોજેક્ટ નામ

Guangzhou Modiesha Tunnel

પ્રોજેક્ટ પરિચય

Located in Yuejiang Road, Haizhu District, Guangzhou, Moshasha Tunnel is an east-west municipal tunnel connecting Guangzhou Tower and Canton Fair.

Philigreen ઉત્પાદન

Inorganic Pre-Coated Board

અરજી જથ્થો

5800 square meter(m2)

પ્રોજેક્ટ નામ

Jishou Jianshen Slope Tunnel

પ્રોજેક્ટ પરિચય

It has a total length of 1,370 meters, a tunnel construction limit of 9.5 meters, and a tunnel height of 4.5 meters. It is a long rocky tunnel.

Philigreen ઉત્પાદન

Steel Laminated Board

અરજી જથ્થો

6500 square meter(m2)WhatsApp Online Chat !