ما به شما کمک جهان در حال رشد از سال 1983

بیمارستان پاک دیوار پروژه پوشش

نام پروژه

بیمارستان بین المللی شمال شرقی

معرفی طرح

بیمارستان بین المللی شمال شرقی یک پروژه کلیدی "طرح 13TH پنج سال" شنیانگ است و سرمایه گذاری و ساخته شده توسط چین ZHONGYI گروه. این پروژه بیمارستان ادغام توابع و ابزار پزشکی، آموزش، پژوهش، راههای پیشگیری بیماری، مراقبت های بهداشتی، توانبخشی، کمک های اولیه، و ارایه خدمات هلیکوپتر و غیره شده Sige پروژه بزرگترین در شمال شرقی است.

محصولات Philigreen

هیئت مدیره چوب ورقه ورقه

تعداد نرم افزار

150000 متر مربع (M2)WhatsApp Online Chat !